Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
ประกาศผลรางวัล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง "ชื่อนั้นสำคัญจริงๆนะ" มีดังต่อไปนี้

  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใช้เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ดังนั้น กรรมการจึงเห็นชอบร่วมกันว่าควรให้รางวัลกับทุกท่านที่ตอบชื่อหน่วยงานราชการถูกต้องแม้จะจำนวนไม่ครบ และให้รางวัลพิเศษกับผู้ที่ตอบถูกและจำนวนครบถ้วนด้วย ดังต่อไปนี้
       
ชื่อ - สกุล ผู้ได้รับรางวัล จำนวนชื่อที่ส่ง จำนวนชื่อที่ตอบถูก (จำนวนที่สะกดผิด) ของรางวัลที่ได้รับ
1. นางสาวมุจลินทร์ ภูนขัน 8 6 (0) 1
2. นางกรรชรัช พูลสมบัติ 16 9 (1) 1
3. นายธนาวิทย์ ปานสงฆ์ 6 6 (1) 1
4. นางสาวศศิศุภา บุญประเสริฐ 6 6 (1) 1
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ คำบาง 28 10 (1) 2
6. คุณมนัสวี วรเมธนวพร 17 10 (2) 2
7. คุณกมลลักษณ์ คำบาง 8 6 (1) 1
8. นายรัฐพล ดวงดอก 7 6 (1) 1
9. นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์ 7 6 (1) 1

 
footer