Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
การจัดส่งของรางวัล กิจกรรม ชื่อนั้นสำคัญจริงๆ นะ
ได้จัดส่งของรางวัล ให้กับผู้ที่ตอบคำถามและให้รางวัลพิเศษกับผู้ที่ตอบถูกและจำนวนครบถ้วนด้วย ดังต่อไปนี้

 

จากกิจกรรมตอบคำถาม เรื่อง ชื่อนั้นสำคัญจริงๆ นะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งของรางวัล

ให้กับผู้ที่ตอบคำถามและให้รางวัลพิเศษกับผู้ที่ตอบถูกและจำนวนครบถ้วนด้วย ดังต่อไปนี้

  

1.   รางวัลกระดานเรืองแสง และ ที่ใส่คลิปรูปอ่างล้างหน้า ได้แก่

          นางสาวเพ็ญจันทร์ คำบาง

          คุณมนัสวี วรเมธนวพร

 

2.   รางวัลกระดานเรืองแสง ได้แก่

          นางสาวมุจลินทร์ ภูนขัน

          นางกรรชรัช พูลสมบัติ

          นายธนาวิทย์ ปานสงฆ์

          นางสาวศศิศุภา บุญประเสริฐ

          คุณกมลลักษณ์ คำบาง

          นายรัฐพล ดวงดอก

          นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์

 

***กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งของรางวัลให้กับทุกท่านทางไปรษณีย์แล้ว

และขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย***

 
footer