Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
ประกาศผลกิจกรรม
เฉลยคำตอบกิจกรรมเรื่อง "ค้นหา เขียว เหลือง แดง" และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

เฉลยคำตอบกิจกรรมตอบคำถามเรื่อง “ค้นหาเขียว เหลือง แดง” (จากรายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนรายเดือน ปีพ.ศ.2553) ดังนี้

อปท.
ตัวชี้วัดรายเดือนของสถานการณ์สำหรับประชาชนที่มีสัญลักษณ์ (ครบ 3 สี)
1.เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) (สีเหลือง และสีเขียว)                                                                  ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีแดง)
2.เทศบาลตำบลบางระจัน
พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากร (สีแดง)                                                                    ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงิน)                               
3.เทศบาลเมืองน่าน
อัตราการใช้น้ำประปา (สีแดง)                                                                              พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากร (สีแดง)                                                                     ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) (สีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงิน)                                                                  ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีแดง และสีน้ำตาล)                                                              อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (สีแดงและสีเหลือง)       
4.เทศบาลตำบลพะตง
พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากร (สีเหลือง)                                                                            ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีเขียว)                                                                           อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (สีแดงและสีเหลือง)       
5.เทศบาลนครสงขลา
อัตราการใช้น้ำประปา (สีแดง)                                                                          พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากร (สีน้ำเงิน)                                                                 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีเขียว สีเหลืองและสีน้ำตาล)                                                              อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (สีแดงและสีเหลือง)       
6.เทศบาลตำบลแม่แฝก
พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากร (สีแดง)                                                                     ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) (สีเหลือง)                                                                        ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (สีเขียวและสีเหลือง)                                    

 
          ทุกท่านคงได้รับทราบคำเฉลยแล้ว ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ในช่วงเวลาให้ร่วมกิจกรรม ระบบแสดงผลของเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาด จึงแสดงสัญลักษณ์ของสถานการณ์สำหรับประชาชนคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลจริง ทำให้ท่านผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหา เขียว-เหลือง-แดง แต่ก็ยังไม่พบ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ขออภัยอย่างสูงมาในโอกาสนี้ จึงขอแก้ตัวโดยให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามที่มีส่วนถูกต้องทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีความอุตสาห์อย่างสูงในการหาคำตอบทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายศิรสิทธิ์ จี๋แก้ว
2. คุณมนัสวี     วรเมธนวพร
3. คุณพรศิลป์   เวชมะโน
4. นางสาววิภาวดี เสนาคำ
ทั้งนี้ ทุกท่านจะได้โคมไฟการ์ตูนเป็นรางวัล โดยจะจัดส่งรางวัลให้ตามชื่อที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งมาแล้ว ส่วนการตั้งคำถามก็จะระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ขึ้นอีก จึงขอได้โปรดติดตามกิจกรรมชิงรางวัลในครั้งต่อไปเร็วๆนี้
 
footer