Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ความหนาแน่นหลังคาเรือน
หน่วยวัด หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร
คำสำคัญ ความหนาแน่น , พื้นที่เทศบาล, หลังคาเรือน
สาระสังเขป
จำนวนหลังคาเรือนต่อพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ตร.กม.
จำนวนหลังคาเรือนทุกหลังที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล โดยจำนวนหลังคาเรือนอาจประกอบไปด้วย 1 ครอบครัว หรือ หลายครอบครัวรวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด การรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือการสมรสหรือไม่ก็ตาม
 
จำนวนประชากร มีที่มาจากงานทะเบียนราษฎร์ และมีการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พื้นที่ทั้งหมดภายในเขตพื้นที่การปกครอง ซึ่งรวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า พื้นดินและพื้นน้ำ จัดเก็บข้อมูลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลราย
สูตรการคำนวณ รายเดือน
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด (หลังคาเรือน) / พื้นที่ของ อปท. (ตร.กม.)
รายปี
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด (เดือนล่าสุด) / พื้นที่ของ อปท. (เดือนล่าสุด)
การแปลผลข้อมูล จำนวนหลังคาเรือนมีความหนาแน่นมาก จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ปัยหาเกี่ยวกับมลพิษ ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer