Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด อัตราการใช้น้ำประปา
หน่วยวัด ลิตร/คน/วัน
คำสำคัญ
สาระสังเขป ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำประปาที่ประชากร 1 คน ใช้ใน 1 วัน
สูตรการคำนวณ รายเดือน
ปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต อปท. (ลบ.ม.) x 1,000 (ล.) / จำนวนประชากร (คน) x จำนวนวัน (ในเดือนนั้น)
รายปี
ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในเขต อปท. รวมทุกเดือน x 1,000 / จำนวนประชากร (เดือนล่าสุด) x จำนวนวัน รวมทั้งปี (หักวันในเดือนที่ไม่ใส่ปริมาณน้ำ)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ดี น้อยกว่า 180 ลิตร/คน/วัน
ปกติ 180-200 ลิตร/คน/วัน
สูงเกินปกติ มากกว่า 200 ลิตร/คน/วัน*

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer