Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนครั้งที่ความเข้มข้นก๊าซโอโซน (O3) เกินมาตรฐาน
หน่วยวัด ร้อยละ
คำสำคัญ
สาระสังเขป ร้อยละของจำนวนครั้ง ที่ตรวจพบความเข้มข้นของก๊าซโอโซนในบรรยากาศ (เก็บตัวอย่างอากาศต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง) เกินมาตรฐาน ต่อจำนวนครั้งที่ตรวจวัดทั้งหมด ในช่วงเวลา 1 เดือน
สูตรการคำนวณ รายเดือน
จำนวนครั้งที่ O3 (1ชั่วโมง) เกินมาตราฐาน / จำนวนครั้งที่ตรวจวัดทั้งหมด x 100
รายปี
จำนวนครั้งที่ O3 เกินมาตรฐาน(รวมทุกเดือน)/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด(รวมทุกเดือน) x 100
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ค่ามาตรฐานกำหนดให้ไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ หรือไม่เกิน 0.10 พีพีเอ็ม**

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer