Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)
หน่วยวัด -
คำสำคัญ
สาระสังเขป การรายงานคุณภาพอากาศโดยรวม เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพอากาศเพียงค่าเดียว โดยการนำผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน เพื่อแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
สูตรการคำนวณ AQI= ค่าดัชนีย่อยที่มีค่าสูงสุด= (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
รายเดือน
ใช้ค่าสูงสุดจากค่า AQI รายวัน เป็นตัวแทนรายเดือน
รายปี
ใช้ค่าสูงสุดจากค่า AQI รายเดือน (ที่รายงานภายในปีนั้น) เป็นค่ารายปี
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน 0-50 คุณภาพดี
51-100 คุณภาพปานกลาง
101-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
> 300 อันตราย**

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer