Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)
หน่วยวัด มิลลิกรัม/ลิตร
คำสำคัญ
สาระสังเขป ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ำ
สูตรการคำนวณ รายเดือน
ผลรวมค่าออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ลิตร) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัดทั้งหมด
รายปี
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (รวมทุกเดือน) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัด (รวมทุกเดือน)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ดี > 6.0 มก./ลิตร
พอใช้ > 4.0-6.0 มก./ลิตร
เสื่อมโทรม 2.0-4.0 มก./ลิตร
เสื่อมโทรมมาก < 2.0 มก./ลิตร ***

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer