Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)
หน่วยวัด มิลลิกรัม/ลิตร
คำสำคัญ
สาระสังเขป ปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ โดยแขวนลอยหรือเจือปนอยู่ในแหล่งน้ำ เช่น ตะกอนดินทราย หรือสิ่งสกปรกที่ทิ้งหรือระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สูตรการคำนวณ รายเดือน
ผลรวมค่าของแข็งแขวนลอย (มก./ลิตร) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัดทั้งหมด
รายปี
ค่าความของแข็งแขวนลอย (รวมทุกเดือน) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัด (รวมทุกเดือน)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ดี 0 - 25 มก./ลิตร
ปกติ 26-50 มก./ลิตร
สูงเกินปกติ > 50 มก./ลิตร ****

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer