Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB)
หน่วยวัด เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร
คำสำคัญ
สาระสังเขป กลุ่มของแบคทีเรียที่พบอยู่ในลำไส้ของคนหรือสัตว์เลือดอุ่น หรือในดิน ใช้บ่งชี้ว่าแหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยอุจจาระของคนหรือสัตว์เลือดอุ่น
สูตรการคำนวณ รายเดือน
ผลรวมค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัดทั้งหมด
รายปี
ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (รวมทุกเดือน) / จำนวนครั้งที่ตรวจวัด (รวมทุกเดือน)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ดี < 5,000 MPN/100มล.
ปกติ 5,000-20,000 MPN/100มล.
สูงเกินปกติ > 20,000 MPN/100มล.***

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer