Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
หน่วยวัด กิโลกรัม/ คน/วัน
คำสำคัญ
สาระสังเขป ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชากร 1 คน ทำให้เกิดขึ้นใน 1 วัน
สูตรการคำนวณ รายเดือน
ขยะมูลฝอยทั้งหมดในเดือนนั้น (กก.) / จำนวนประชากร (คน) / จำนวนวันในเดือนนั้น (วัน)
รายปี
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด (รวมทุกเดือน)
จำนวนวันทั้งหมด (เฉพาะเดือนที่รายงาน) x จำนวนประชากร (เดือนล่าสุด)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน ดี < 0.9 กก./คน/วัน
ปกติ 0.9-1.1 กก./คน/วัน
สูงเกินปกติ > 1.1 กก./คน/วัน**

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer