Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่นำไปรีไซเคิลต่อวัน
หน่วยวัด กิโลกรัม/วัน
คำสำคัญ
สาระสังเขป ค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยชุมชนที่รีไซเคิล ต่อวัน
สูตรการคำนวณ รายเดือน
มูลฝอยที่นำไปรีไซเคิลทั้งหมดในเดือนนั้น (กก.) / จำนวนวันในเดือนนั้น (วัน)
รายปี
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปรีไซเคิล (รวมทุกเดือน) /จำนวนวันทั้งหมด (เฉพาะเดือนที่รายงาน)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน -

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer