Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
hit counter
Q: ใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้

A: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Q: อยากทราบรายละเอียดการคำนวณตัวบ่งชี้สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

A: ดูรายละเอียดได้ที่ "คำอธิบายตัวชี้วัด" ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์
Q: ไม่สามารถ login เข้า เทศบาลตนเองได้ เกิดจากสาเหตุใด

A: ต้องพิมพ์ username เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Q: สมาชิกในเว็บไซต์นี้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

A: เว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และประมวลผลตัวบ่งชี้สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 
footer