Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด J
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Jacketed pump
เครื่องสูบแบบมีเสื้อสูบ
 
jacking
การดันท่อ
การใช้แม่เหล็กดันท่อลอดสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารหรือถนน
Jackson turbidity unit,JTU
หน่วยวัดความขุ่น
หน่วยวัดความขุ่นชนิดหนึ่งโดยอาศัยความสามารถในการดูดกลืนแสงของอนุภาคเทียบกับสารละลายซิลิก้าออกไซด์มาตรฐานปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว
Jar test
การทดสอบแบบจาร์
การวิเคราะห์ในห้องทดลองด้วยการจำลองจากกระบวนการสร้างตะกอน การสร้างฟล็อกและการตกตะกอน ของระบบผลิตน้ำด้วยความแตกต่างในการใช้สารเคมีและพลังงานในการกวนเร็ว กวนช้าและเวลาตกตะกอน เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม โดยปกติจะใช้ถ้วย6ใบในการทดลองเพื่อใส่สารเคมีในปริมาณแตกต่างกันแล้วดูว่าถ้วยใดจะกำจัดความขุ่นหรือสีที่น่าพอใจ จะได้นำไปใช้งานจริงต่อไป
jet
ฉีดพ่น,ดูดพ่น,ลมพ่น
เช่น overfire jet (ลมพ่นเหนือเปลวไฟ) หมายถึงลมที่พ่นเหนือชั้นเชื้อเพลิงในเตาเผาขยะเพื่อให้เกิดการปั่นป่วน และทำให้ลดการเกิดควันขึ้นด้วย
Jet aeration
การเติมอากาศแบบดูดพ่น
การเติมอากาศโดยอาศัยแรงดูด เนื่องจากความเร็วของน้ำในท่อให้สามารถดูดอากาศลงไปสัมผัสกับน้ำแล้วพ่นออก
Jet aerator
เครื่องเติมอากาศแบบดูดพ่น
 
Jet mixing
การผสมแบบดูดพ่น
การเติมอากาศโดยอาศัยแรงดูด เนื่องจากความเร็วของน้ำในท่อให้สามารถดูดอากาศลงไปสัมผัสกับน้ำแล้วพ่นออก
Jet pump
เครื่องสูบฉีดพ่น
 
Jet stream
กระแสลมพ่น,กระแสลมความเร็วสูง
 
JHB process
กระบวนการเจเอชบี
กระบวนการกำจัดธาตุอาหารที่มีถังแอน็อกซิกสำหรับการดีไนทริฟิเคชันของไนเตรทที่อยู่ในสลัดจ์ที่เวียนมา ก่อนเข้าถังแอนแอโรบิก
joint
1)รอยต่อ,จุดต่อ
2)การเชื่อมต่อ
1)จุดเชื่อมต่อของวัสดุ2ชิ้น ซึ่งอาจเป็นวัสดุประเภทเดียวกันหรือต่างกัน
2)การนำท่อ2ท่อมาเชื่อมต่อกัน โดยอาจจะใช้หรือไม่ใช้ข้อต่อ
joule
จูล
การวัดพลังงาน งาน หรือปริมาณความร้อน หนึ่งจูล คืองานที่ทำเมื่อมีแรงหนึ่งนิวตันถูกทำให้เกิดการเคลื่อนที่หนึ่งเมตรในทิศทางของแรง
Junction manhole
บ่อตรวจบรรจบ,บ่อตรวจชุมทาง
บ่อตรวจ ซึ่งมีท่อระบายตั้งแต่สองท่อขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
junk
ของเลิกใช้
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวมไว้ในที่เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น
jurisdiction
เขตอำนาจหน้าที่
เขตการควบคุม เช่น เทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น ที่ต้องจัดวางแผนการจัดการของเสียรวมทั้งหมด
 
 
footer