Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด P
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
PAB
พีเอบี
Polyphosphate accumulating bacteria
PAC
พีเอซี
Powder activated carbon
PACl
พีเอซีแอล
Polyaluminium chloride
packaging
บรรจุภัณฑ์
สิ่งสำหรับบรรจุของ อาจเป็นหีบห่อหรือถัง
Packagingmaterials
วัสดุบรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้สำหรับเก็บอาหาร ของใช้ และของที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เช่น กระดาษแข็ง โลหะ ไม้ แก้ว พลาสติก
Packed bed
ชั้นบรรจุ(ตัวกลาง)
ชั้นในระบบบำบัดที่บรรจุตัวกลางไว้ใช้สำหรับดักจับ เช่น กรณีของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นที่ดักจับและให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ
Packed bed particle collector
เครื่องดักเก็บอนุภาคแบบชั้นบรรจุ(ตัวกลาง)
เครื่องแยกอนุภาคออกจากอากาศโดยให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในชั้นตัวกลางอนุภาคจะถูกแยกออกจากกระแสอากาศโดยกลๆกแรงเฉื่อย และหรือกลไกอื่นๆ
Packed bed scrubber
เครื่องชะจับอนุภาคแบบชั้นบรรจุ(ตัวกลาง)
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยปล่อยสารมลพิษทางอากาศผ่านน้ำ มีคุณสมบัติด่างเพื่อทำให้แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ มีสภาพเป็นกลาง
Packed tower
หอดูดซับ(แก๊สเสีย) แบบชั้นบรรจุ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษซึ่งใช้บำบัดอากาศเสียโดยให้อากาศเสียผ่านหอ ภายในบรรจุตัวกลาง เช่น เศษก้อนหิน เศษไม้ พลาสติก เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสและพ่นน้ำหรือของเหลวจากด้านบนผ่านตัวกลางสวนทางกับอากาศเสียโดยสารมลพิษในอากาศจะละลายหรือทำปฏิกิริยาเคมีกับของเหลวดังกล่าว
Packed tower aeration
การเติมอากาศในหอดูดซับแบบชั้นบรรจุ
วิธีบำบัดน้ำวิธีหนึ่ง ใช้เพื่อกำจัดสารปนเปื้อนประเภทสาประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เมื่อน้ำมีการผสมกับอากาศ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจะแยกตัวออกจากน้ำเข้าสู่อากาศภายในหอดูดซับ หลังจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่เครื่องกรองที่บรรจุคาร์บอน ซึ่งทำหน้าที่ดักจับสารปนเปื้อน
packer
ลูกโป่งปิดหลุมเจาะ,ลูกยางปิดหลุมเจาะ
วัสดุพองลมหรือลูกโป่งที่ใช้ในการปิดหลุมเจาะเป็นการชั่วคราว มักจะทำด้วยยางหรือวัสดุที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยา
Packing media
ตัวกลางบรรจุ
ตัวกลางที่บรรจุอยู่ในระบบบำบัด
Pad specification
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นบุรอง(หลุมฝังกลบ)
 
Paddle aerator
เครื่องเติมอากาศใบพาย
เครื่องเติมอากาศเป็นกังหันแบบใบพาย
Paddle wheel
วงล้อใบพาย
กังหันน้ำซึ่งมีใบพายติดอยู่ที่ขอบนอกของวงล้อ
PAH
พีเอเอช
Polyaromatic hydrocarbon
pallet
แท่นรองของ
แท่นวางวัสดุต่างๆเพื่อลาก นำส่งหรือลำเลียงต่อไป
Palmer Bowlus flume
ฟลูมพาล์เมอร์โบลัส
ฟลูมวัดการไหลที่Palmer และ Bowlus พัฒนาขึ้นใช้ในรางเปิดหลายรูปแบบ หลักการคล้ายกับพาร์แชลล์ฟลูม
Pan coefficient
สัมประสิทธิ์ถาด
อัตราการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่อการระเหยที่วัดได้ในถาดระเหย
pandemic
ระบาดทั่ว
โรคระบาดที่ระบาดไปทั่วทั้งพื้นที่ ทั่วประเทศหรือทั่วโลก
PANs
แพนส์
Peroxyacetyl nitrate
PAO
พีเอโอ
Polyphosphate accumulating organisms
Paper
กระดาษ
ในธุรกิจรีไซเคิล หมายถึง ผลิตภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  เอกสารสำนักงาน ลังกระดาษบรรจุของ ถุง และกระดาษอัด ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล ให้เป็นกระดาษใหม่
Paper processor/plastic processor
กระบวนการเตรียมกระดาษ กลับมาใช้ พลาสติก
สถานที่แยกสิ่งเจือปนออกจากชิ้นส่วนกระดาษหรือพลาสติกเพื่อป้อนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการนำกลับมาใช้ใหม่
paperboard
กระดาษแข็ง,กระดาษกล่อง
กระดาษที่มีลักษณะแข็งและหนา นิยมใช้ทำเป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Parabolic weir
ฝายพาราโบลา
ฝายที่มีช่องน้ำไหลเป็นรูปโค้งพาราโบลา
paraffin
พาราฟิน
เป็นชนิดหนึ่งของสารเคมีกลุ่มแอลเคน
parameter
 
พารามิเตอร์,ตัวแปรเสริม
 
Parametric test
การทดสอบอิงตัวแปรเสริม,การทดสอบอิงพารามิเตอร์
การทดสอบที่อิงบนสมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ข้อมูลมา ตัวอย่างเช่น มักตั้งสมมติฐานให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติถึงแม้ว่าความสมบูรณ์ของการทดสอบอิงพารามิเตอร์นี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนข้อมูลมาก
paraquat
พาราควอท
สารฆ่าวัชพืชชนิดหนึ่งใช้กับพืชได้หลายชนิดรวมทังกัญชา ถ้าสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อปอด
Pararosaniline method
วิธพาราโรซานิลีน
วิธีการวิเคราะห์มาตรฐานที่ใช้หาปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ
parasite
ปรสิต
 
Parasitic bacteria
แบคทีเรียปรสิต
แบคทีเรียที่เจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
 
 
footer