Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด T
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Tail end
ปลายหาง
ด้านทางออกของระบบหนึ่งๆตรงกันข้ามกันด้านทางเข้า ซึ่งเรียกว่าด้านหัว หรือ head end
Tail gate
ประตูท้ายน้ำ
ประตูที่ปากคลองสำหรับเปิดให้เรือผ่าน
Tail pipe
ท่อดูด
ท่อดูดของเครื่องสูบ
Tail water
ปลายน้ำ ,ท้ายน้ำ
น้ำท่าที่ไหลออกจากพื้นที่ชลประทานในช่วงปลายหรือท้ายของน้ำ
tailings
หางแร่,กากแร่,ปลายข้าว,กากรำข้าว
เศษคงเหลือของวัตถุดิบหรือเศษของเสียที่แยกออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมหรือสินแร่
Tailpipe standards
มาตรฐานปลายท่อ
มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการปล่อยมลพิษของไอเสียเครื่องยนต์จากแหล่งกำเนิดมลพิษเคลื่อนที่ได้
Tainter gate
ประตูบานโค้ง
ประตูน้ำที่มีผิวหน้าเป็นส่วนของทรงกระบอก
Tall stack dispersion
การกระจาย(มลพิษ)จากปล่องสูง
การกระของมลพิษที่ถูกปล่อยจากปล่องควันที่ระดับสูงจากพื้นดิน
tempering
แทมเปอริง
วิธีการลดการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์โดยการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ไปสู่สภาวะที่ปล่อยสารมลพิษในภาพรวมน้อยที่สุด
Tapered aeration
การเติมอากาศแบบเรียวลง
การเติมอากาศโดยปรับระดับอากาศในส่วนต่างๆของถังเติมอากาศในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ์ ให้อากาศมากที่ทางเข้าและน้อยลงที่ทางออก โดยประมาณจากระดับความต้องการออกซิเจนของตะกอน
Tapping sleeve
ปลอกเจาะท่อ
ปลอกผ่ากลางใช้ตรึงกับท่อประปาเพื่อเจาะต่อท่อย่อยในขณะที่ท่อประปาอยู่ภายใต้ความดัน
Tare weight
น้ำหนักเปล่า
น้ำหนักเปล่าของยานพาหนะหรือที่รับของในการชั่งน้ำหนัก เป็นต้น
tars
น้ำมันทาร์,น้ำมันดิน,ยางมะตอย
 
TDS
ทีดีเอส,ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
Total dissolve solids
tee
สามทาง
ข้อต่อท่อที่มีท่อแยกในแนวตั้งฉากกับท่อตรง
telltale
เครื่องชี้ระดับน้ำ
เครื่องแสดงระดับน้ำ;ท่อน้ำล้นขนาดเล็ก ซึ่งจะมีน้ำหยดให้สังเกตเมื่อน้ำล้น
Temperature gradient
เกรเดียนอุณหภูมิ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อระยะทาง
Temperatire sensor
เครื่องรับรู้อุณหภูมิ,ตัวรับรู้อุณหภูมิ,อุปกรณ์รับรู้อุณหภูมิ
อุปกรณ์ที่เปิดและปิดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยเชื่อมกับโลหะ หรือเทอร์มอคัปเปิลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนกับความแตกต่างของความร้อน หรือตัวต้านทานแปรผันได้ ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Temporary hardness
ความกระด้างชั่วคราว
Carbonate hardness
Ten-to the-minus-sixth,
10-6
(ความน่าจะเป็น)หนึ่งในล้าน
ใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของความเสี่ยง อาจมีความหมายถึงโอกาส หนึ่งในล้าน เช่นเดียวกับ ten-to-the-minus-fifth หมายถึง ความน่าจะเป็นหนึ่งในแสน เป็นต้น
teratogen
เทอราโทเจน
สารเคมีที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางสายพันธุ์ในไข่หรือตัวอ่อนที่กำลังเติบโต
teratogenesis
เทอราโทเจนิซิส,การกำเนิดทารกวิรูป
ความผิดปกติของตัวอ่อนที่กำลังเติบโต(เป็นตั้งแต่กำเนิด)ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นตัวกระทำทางกายภาพหรือเคมี ซึ่งรบกวนการพัฒนาของตัวอ่อนในมดลูก
teratogenicity
เทอราโทเจนิซิตี
การเกิดความผิดปกติของสารเทอราโทเจน
 
footer