Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อหนังสือ : Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียน/แปล : กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : POSITIONING Books /2550
จำนวนหน้า : 176
ราคาปรกติ : 175.00 บาท

..:: คำอธิบายรายละเอียด ::..
หนังสือเล่มนี้ มิได้มุ่งเน้นปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ในเชิงความหมายเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการถอดรหัส "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ทุกมิติ เพื่อให้เห็นภาพอย่างง่าย สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ความหมายในเชิงนโยบายระดับประเทศ ไปจนถึงภาคปฏิบัติซึ่งนำไปใช้ทั้งในธุรกิจ และการดำเนินชีวิต

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศ แทนระบบ "ทุนนิยม" ซึ่งเคยใช้มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 9 อะไรคือความล่มสลายระบอบทักษิโณมิกส์ ที่ต้องถูกแทนที่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ถอดรหัสความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านผู้ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้เลย

 
footer