Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด V
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Vacuum breaker
ตัวตัดสุญญากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ทำลายสุญญากาศที่เกิดขึ้นในท่อเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ
Vacuum deaeration
เรื่องไล่อากาศแบบสุญญากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เพื่อเอาแก๊สที่ละลายอยู่ในของเหลวออก
Vacuum filter
เครื่องกรองแบบสุญญากาศ
เครื่องกรองทรงกระบอกมีแกนแนวนอนบุด้านในเป็นสุญญากาศทำให้ตะกอนถูกดูดติดตัวผ้ากรอง ส่วนน้ำไหลผ่านไปในกระบอกและระบายออก
Vacuum pump
เครื่องสูบสุญญากาศ
เครื่องสูบที่ใช้เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศ;เครื่องสูบน้ำซึ่งดูดน้ำขึ้นโดยอาศัยความแตกต่างของความดันระหว่างบรรยากาศกับสุญญากาศ;เครื่องอัดอากาศใช้ต่อกับเครื่องกลั่นไอน้ำและใช้หัวดูดของเครื่องสูบอื่นเครื่องอัดอากาศนี้จะดูดเข้าด้วยความดันต่ำ อัดแล้วปล่อยออกที่ความดันบรรยากาศ
Vacuum valve
วาล์วสุญญากาศ
วาล์วที่ปล่อยให้อากาศเข้าสู่ท่อว่าวเพื่อแก้สุญญากาศ หรือปล่อยให้อากาศที่สะสมอยู่ออกไป อาจเรียก air and vacuum valve
valley
หุบเขา
 
Valley breeze
ลมหุบเขา
ลมที่พัดในหุบเขา โดยพัดจากก้นหุบขึ้นในเวลากลางวันและพัดลงหุบในเวลากลางคืนเนื่องจากความเตกต่างของอุณหภูมิในช่วงของวัน
VALLEY model
แบบจำลองหุบเขา(แวลเลย์)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับศึกษาการกระจายของมลพิษทางอากาศในภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำสลับซับซ้อนหรือเป็นหุบเขา
Valley spring
น้ำซับหุบเขา
น้ำซับที่เกิดบนเนินเขาที่ชั้นหินอุ้มน้ำโผล่ออกมา
valve
วาล์ว,ลิ้น,ประตูน้ำ
อุปกรณ์ในระบบท่อเพื่อควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของน้ำ
Valve box
กล่องวาล์ว
กล่องฝังดินสำหรับให้ก้านวาล์วโผล่ขึ้นเหนือดิน อาจมีฝาครอบกันสกปรก
Valve stem
ก้านวาล์ว
ก้านโลหะสำหรับปิดหรือเปิดวาล์ว
Valve tower
หอวาล์ว
ปล่องที่สร้างขึ้นในแหล่งน้ำ และมีท่อต่ออยู่ที่ระดับต่างๆเพื่อนำน้ำออกไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
vane
ครีบใบพัด
 
Vapor blanket, vapour blanket
ชั้นไอ
ชั้นของอากาศที่อยู่เหนือน้ำและมีปริมาณไอน้ำมากกว่าบรรยากาศเหนือขึ้นไป
Vapor density, Vapour density
ความหนาแน่นไอ
อัตราส่วนระหว่างมวลของแก๊สปริมาตรหนึ่งต่อมวลของไฮโดรเจนหรือออกซิเจนปริมาตรเท่ากัน
Vapor pressure, Vapour pressure
ความดันไอ
ความดันไอที่สมดุลกับความดันของเหลวหรือของแข็ง ขึ้นอยู่กับชนิดของของแข็งและของเหลว อุณหภูมิและความดันบรรยากาศในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึงผลคูณของสัดส่วนโมลจากไอน้ำและความดันของอากาศชื้น
Vapor recovery system, Vapour recovery system
ระบบควบคุมไอ
 
Vapor, vapour
ไอ
สถานะที่เป็นแก๊สของสารใดๆ;ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือแขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน
vaporimeter
เครื่องวัดไอ
เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาตรหรือความตึงผิวของไอ
vaporization
การระเหยไอ
กระบวนการซึ่งสาร เช่น น้ำ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวหรือของแข็งกลายเป็นไอ
 
footer