Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด Y
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Yard trimming
ขยะสวน
เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และอื่นๆที่เกิดจากการทำสวนหลังบ้าน
Tard waste
ขยะเสียสวน,ขยะจากสวน
ขยะจากสวนซึ่งประกอบด้วย เศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้และอื่นๆซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน
yield
1)ปริมาณให้น้ำ
2)ปริมาณการผลิต(เซลล์)
3)ปริมาณของเสียต่อหน่วย
1)ปริมาณของน้ำ เป็นอัตราการไหลซึ่งได้จากแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดิน;ปริมาณน้ำท่าทั้งหมด
2)ปริมาณการผลิตเซลล์ใหม่ หรือเพิ่มขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน่วยเป็นกรัมต่อกรัมบีโอดีที่ถูกกำจัดไป
3)ปริมาณของเสียที่เกิดจากหน่วยประชากรต่อหน่วยเวลา
Yield coefficient
สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต
ค่าที่ใช้บ่งชี้ถึงอัตราการผลิตเซลล์ใหม่
 
footer