Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ISO 14000 อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่
 

    
 
 
ชื่อหนังสือ : ISO 14000 อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่
ผู้เขียน : ปราณี พันธุมสินชัย, P.E.
ISBN : 974-93490-2-4
ปก / หน้า : ปกอ่อน / 374 หน้า
ขนาด : 190 x 260 มิลลิเมตร
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2548
จัดพิมพ์โดย : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ราคาปก : 350.00 บาท
 
วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อ สวสท.
 
  รายละเอียด
  เนื้อหาสาระสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจด้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในองค์กรของตนเอง
การประเมินสถานที่และองค์กร การประเมินวัฏจักรชีวิต ฉลากสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมการทำให้โซ่อุปทานเป็นสีเขียว และเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบในเชิงการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
  สารบัญหนังสือ
  บทที่ 1    ISO 14000
  บทที่ 2    ISO 14001
  บทที่ 3    การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4    การวางแผน
  บทที่ 5    การปฏิบัติและดำเนินการ
  บทที่ 6    การตรวจสอบ
  บทที่ 7    การพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
  บทที่ 8    ISO 14001:2004 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่
  บทที่ 9    การจัดการสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 10  ISO 19011 ข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพและ/หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 1คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน
  บทที่ 12  ISO 14015 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่และองค์กร
  บทที่ 13  ISO 14020 ฉลากและประกาศสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 14  ISO 14024 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1
  บทที่ 15  ISO 14021 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2
  บทที่ 16  ISO 14031 การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 17  ISO 14040 การประเมินวัฏจักรชีวิต
  บทที่ 18  ISO/TR 14062 การรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บทที่ 19  อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 และ ISO 9000
  บทที่ 20  แนะนำกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทย
  บทที่ 21  การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 
footer