Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 

    
 
 
ชื่อหนังสือ : มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น
ผู้เขียน : ปราณี พันธุมสินชัย, P.E.
ISBN : 974-93447-2-3
ปก / หน้า : ปกอ่อน / 253 หน้า
ขนาด : 190 x 260 มิลลิเมตร
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548
จัดพิมพ์โดย : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ราคาปก : 250.00 บาท
 
วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อ สวสท.
 
  รายละเอียด
   หนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่มีแหล่งกำเนิดจากภาคอุตสาหกรรม วิธีควบคุมแก้ไข
ปัญหา และมาตรการตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ให้ความรู้ขั้นต้นแบบกว้างๆ โดยไม่เน้นหนักทางด้านการคำนวณ
กล่าวรวมถึงปัญหามลพิษน้ำ อากาศ กากของเสีย เสียงและการสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หลักการจัดการของเสีย
ในโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน มีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
หลายประเภท
   
  สารบัญหนังสือ
  บทที่ 1    มลพิษและภาวะมลพิษ 
  บทที่ 2    มลพิษอุตสาหกรรม
  บทที่ 3    กฎหมายสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4    มลพิษน้ำ
  บทที่ 5    มลพิษอากาศ
  บทที่ 6    มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน
  บทที่ 7    มลพิษจากกากของเสีย
  บทที่ 8    มลพิษจากของเสียอันตราย
  บทที่ 9    การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
  บทที่ 10  อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000
  บทที่ 1กรณีตัวอย่างมลพิษอุตสาหกรรม
 
footer