Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อม
 

    
 
 
ชื่อหนังสือ : ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ISBN : 974-93212-9-4
ปก / หน้า : ปกแข็ง / 756 หน้า
ขนาด : 197 x 267 มิลลิเมตร
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548
จัดพิมพ์โดย : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ราคาปก : 550.00 บาท
 
วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อ สวสท.
 
  รายละเอียด
  ประมวลศัพท์บัญญัติทั้งอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ กว่า 6,500 คำ โดยได้รวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูล
เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องน้ำ น้ำเสีย ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษอากาศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
แล้วนำมาวิเคราะห์และนิยาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ตรงกัน และเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ประสานงานหรือดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
   
  สารบัญหนังสือ
  ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อม อังกฤษ - ไทย
  ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อม ไทย - อังกฤษ
 
footer