Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
น้ำกระด้าง
น้ำกระด้างคืออะไร

น้ำที่มีเกลือและแร่ธาตุละลายอยู่มากและทำปฏิกิริยากับสบู่จนเกิดตะกอนขึ้นนั้น เราเรียกว่า น้ำกระด้าง น้ำกระด้างแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ น้ำกระด้างชั่วคราวและน้ำกระด้างถาวร น้ำกระด้างถาวร มีเกลือแคลเซียมซัลเฟต หรือเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) เราไม่อาจกำจัดเกลือเหล่านี้ได้โดยการต้มหรือให้ความร้อน นอกจากจะใช้วิธีเคมีทั้งเกลือแคลเซียมซัลเฟตและเกลือแมกนีเซียมซัลเฟตจะทำปฏิกิริยากับสบู่เกิดเป็นตะกอนขึ้น ทำให้สบู่หมดประสิทธิภาพในการซักฟอกเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำกระด้างจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำให้น้ำหายกระด้างโดยราคาถูก จากผลของการทดลองปรากฎว่าต้องเติมโซดาซักผ้าลงในน้ำกระด้างถาวรแล้วกรองตะกอนออก ส่วนน้ำกระด้างชั่วคราวต้องเติมปูนดิบหรือปูนขาวลงไปแล้วกรองตะกอนออกน้ำที่กรองได้จะเป็นน้ำอ่อนตามต้องการ ในทางปฏิบัติเราเติมปูนดิบและโซดาซักผ้าลงไปด้วยกัน โดยเติมปูนดิบก่อนแล้วจึงเติมโซดาซักผ้าภายหลัง กรองตะกอนทิ้งเราจะได้น้ำอ่อนสำหรับซักผ้า น้ำกระด้างชั่วคราว มีเกลือแคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายอยู่ เมื่อเอาน้ำที่มีเกลือชนิดนี้ละลายอยู่มาต้ม แคลเซียมไบคาร์บอเนตจะสลายตัวเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนตจะแยกตัวออกมา กลายเป็นตะกรันจับอยู่ในกาต้มน้ำหรือท่อน้ำร้อน ตะกรันนับเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างยิ่ง ตะกรันในหม้อน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เจ้าของโรงงานต้องเสียเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะตะกรันเป็นฉนวนความร้อน และถ้ามีตะกรันมากๆ อาจทำให้หม้อน้ำระเบิดหรือแตกได้
 
ที่มา:http://www.environnet.in.th/mnre_reo5/main5.htm
 
footer