Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
พลังงาน
พลังงานคืออะไร
พลังงานคืออะไร
พลังงานสามารถแปรรูปไปเป็นงานได้ เช่น พลังงานความร้อน ทำให้น้ำกลายเป็นไอ และไอนี้ไปช่วยให้เครื่องจักรไอน้ำทำงานได้ พลังงานไฟฟ้าใช้ในการปั่นมอเตอร์ พลังงานอะตอมใช้ในการขับเคลื่อนเรือรบและเรือรบดำน้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า พลังงานมีความสามารถที่จะทำงานได้ แต่ขอให้เข้าใจว่าพลังงานไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดการเคลื่อนที่เสมอไป ก้อนถ่านหินหรือดินระเบิด มองดูเหมือนไม่มีพิษสงอะไรแต่สิ่งทั้งสองนี้ต่างก็มีพลังงานแฝงอยู่อย่างมหาศาล พลังงานชนิดนี้ เรียกว่า พลังงานศักย์ ส่วนพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุเคลื่อนที่เราเรียกว่า พลังงานจลน์ ส่วนการจำแนกพลังงานตามลักษณะที่ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ คือ พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานเสียง พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า และพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานเหล่านี้สามารถแปรรูปจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้
ที่มา:http://www.environnet.in.th/mnre_reo5/main5.htm
 
footer