Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
รู้ไว้ใช่ว่า ที่มา "การเอางาน"

"การเอางาน" คืออะไร หลายท่านอาจไม่คุ้นหู แต่ถ้าพูดถึงการกระดกสันมือด้านขวาขึ้นเร็วๆ หนึ่งครั้ง

ก่อนรับพระราชทานริญญาบัตร หรือ รับพระราชทานสิ่งของจากรรชวงศ์ หลายท่านคงร้อง...อ๋อ

แล้วทราบหรือไม่ว่าการเอางานมีที่มาอย่างไร ต้องทำเมื่อใด และวิธีที่ถูกต้องทำอย่างไร

หม่อมไซเบอร์จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับ "การเอางาน" กัน

กำเนิด "การเอางาน"

        "การเอางาน" เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเริ่มต้นมีมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่มานั้นสันนิษฐานไว้ 2 ประการด้วยกัน คือ

          ประการที่ 1 ได้รับอิทธิพลจากราชสำนักจีน ซึ่งเป้นกริยาที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีอาวุธซุกซ่อนอยู่ในร่างกาย ไทยอาจได้รับวัฒนธรรมดังกล่าวมา โดยประยุกต์ให้หลือการกระดกสันฝ่ามือด้านขวาขึ้นลงเร็วๆ เพียงครั้งเดียว

           ประการที่ 2 "การเอางาน" เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง โดยแต่เดิมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะในราชสำนัก ซึ่งข้าราชสำนักในสมัยก่อนจะต้องปฏิบัติกิจวัตรหน้าที่ เช่น ต้องถือถ้วยโถโอชามหรือสำรับอาหาร ทำให้มืออาจจะว่างเพียงข้างเดียว ซึ่งตามธรรมเนียมในการรับพระราชทานของจากพระมหากษัตริย์ หรือเชื้อพระวงศ์ ผู้รับจะต้องถวายบังคมหรือกราบรานแล้วแต่กรณี เมื่อมือของข้าราชสำนักเหลือเพียงข้างเดียว จึงเป็นที่ของถวายบังคม โดย "การเอางาน" และเป็นที่มาว่า "การเอางาน" จะต้องทำด้วยมือขวาเพียงข้างเดียว จวบจนสมัยต่อๆ มา

"เอางาน" เมื่อใด

          ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับ "การเอางาน" ในปัจจุบันของสำนักพระราชวังจะ "เอางาน" ในกรณีที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานสิ่งของจากเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ขึ้นไปเท่านั้น นั่นหมายความว่า จะ "เอางาน" เฉพาะกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ดังต่อไปนี้

          1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

          6. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี

วิธี "การเอางาน"  ก่อนจบบทความในฉบับนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมวิธี "การเอางาน" จากแหล่งต่างๆ มานำเสนอกันด้วย จะมีอะไรบ้างไปติดตามกัน

          1. ตำรามหาเล็กของสำนักราชวัง ระบุว่า "ถ้าจะรับสิ่บใดจากพระหัตถ์ในสมัยใดๆ ต้องให้ "เอางาน" เสียก่อน เอางานนั้น คือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยื่นพระหัตถ์ส่งพระราชทานมา ตนจะต้องยกแขนขวาขึ้นแล้วยกมือขึ้นเป็นการเคารพเสียทีหนึ่งแล้วจึงรับ ห้ามมิให้รับด้วยมือซ้าย หรือรับทั้งสองมือในสิ่งที่จะยกได้ด้วยมือเดียว และห้ามมิให้รีบรับด้วยกระตุกกระชาก ถอนมือมาโดยเร็ว ถ้าเป็นส่งของ เช่น กระดาษ ก็รับหยิบจับด้วยมือได้ ถ้าเป็นสิ่งของอันเล็กต้องรับด้วยแบมือเข้าข้างใต้พระหัตถ์ ถ้าเป็นสิ่งของที่มีด้ามมีเชิงต้องหยบจับจากใต้พระหัตถ์ทุกเมื่อ ห้ามมิให้รับเหนือพระหัตถ์ วิธีการเอางานนั้นต้องฝึกหัดจากบุคคล จึงจะเข้าใจและทำถูกได้ดีกว่าตำรา"

          2. หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ กล่าวถึงวิธี "การเอางาน" ไว้ว่า "วิธีการเอางาน คือ ยกมือขวาไปทางขน้าให้เฉียงจากตัวประมาณ  45 องศา ปลายมือตรงนิ้วมือชิด และกระดกปลายมือขึ้นแล้วกลับที่เดิม เร็วๆ 1 ครั้ง ระวังอย่าให้ส่วนที่ยกขึ้นเลยข้อมือไป"

          3. หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล กล่าวว่า "การทำเอางาน ใช้มือขวาเฉพาะข้อมือถึงปลายนิ้วเท่านั้น วิธีการเอางานให้ตั้งแขนประมาณ 45 อาศา แล้วยกมือทางสันขึ้นและลงเร็วๆ 1 ครั้ง ถ้าจะรับพระราชทานของ เมื่อทำเอางานแล้วก็ลดแขนลงในระดับตั้งฉาก หงายมือรับพระราชทาน"

อย่างไหน "ต้อง" หรือ "ไม่ต้อง" เอางาน
 

    /     การรับพระราชทานสิ่งของจากผู้แทนพระองค์ เฉพาะกรณีที่ผู้แทนพระองค์นั้น เป็นพระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป

          การหยิบยกหรือเชิญของสูง เช่น เชิญพระมาลา หรือ เชิญเครื่องราชกกุฏภัณฑ์

        การรับพระราชทานสิ่งของที่มิใช่เป็นการเฉพาะพระพักตร์ เช่น การรับพระราชทานจากพระบรมสาทิสลักษณ์ หรือการเปิดกรวยธูปเทียนแพในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา

     X    การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้แทนพระองค์

  

บทความ : วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2553

ภาพประกอบ : www.thaipr.net

 

 
footer