Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด C
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
C factor
ซีแฟคเตอร์
เป็นค่าที่ใช้ในการบ่งชี้ความขรุขระของผิวภายในท่อที่มีความขรุขระต่ำ แรงเสียดทานภายในท่อมีค่าต่ำ น้ำสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก ค่าซีแฟคเตอร์แสดงความขรุขระของผิวภายในท่อ คำนวณได้โดยวัดอัตราการไหลของน้ำ ขนาดท่อ ระยะทาง และแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
Cadmium,Cd
แคดเมียม
ธาตุแคดเมียมมีน้ำหนักอะตอม112.4 เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงินเกิดร่วมอยู่กับสังกะสีในธรรมชาติ ใช้ทำโลหะผสมที่หลอมละลายได้ง่าย ใช้ฉาบผิวเหล็กกล้ากันสนิม ใช้ทำเครื่องรองรับส่วนเคลื่อนที่ในเครื่องยนต์และในการชุบด้วยไฟฟ้า แคดเมียมดูดดอมนิตรอนได้ดีจึงใช้ทำ control rods ในปฏิกรณ์นิวเคลัยร์
Cage screen
ตะแกรงกรง
ตะแกรงที่ทำเป็นรูปกรง เพื่อหย่อนลงไปในน้ำหรือน้ำเสียเพื่อดักเพื่อดักเศษขยะและยกขึ้นมาได้เมื่อต้องการทำความสะอาดตะแกรง
caisson
เคซอง
รูปแบบการก่อสร้างชนิดหนึ่ง โดยก่อสร้างไว้เหนือดิน และจมสิ่งก่อสร้างนั้นลงไปในดิน โดยการขุดดินออกจากภายในสิ่งก่อสร้างนั้น
cake
กากสลัดจ์
สลัดจ์ที่แยกเอาน้ำออกไปแล้วบางส่วนโดยกระบวนการรีดน้ำจนมีความชื้นเหลือประมาณร้อยละ 60ถึง85 สามารถโกยหรือตักขึ้นโดยง่าย
Calcareous spring
น้ำซับหินปูน
น้ำซับซึ่งมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต(หรือหินปูน)สูง
calcining
การแคลซีน
กระบวนการที่เปลี่ยนแคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO3)เผาให้กลายเป็นแคลเซียมออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์
Calcium carbonate(CaCO3)equivalent
ค่าสมมูลแคลเซียมคาร์บอเนต
การแสดงปริมาณความเช้มช้นของสารในน้ำในปริมาณที่สมมูลแคลเฐียมคาร์บอเนต เช่นปริมาณความกระด้างของน้ำเกิดจากไอออนของแคลเฐียม แมกนีเซียม และอื่นๆ โดยทั่วไปแสดงปริมาณในรูปที่สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนต
Calcium hypochlorite
 
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์
ผงคลอรีน เมื่อละลายในน้ำจะปล่อยคลอรีนไวงานออกมา
caliber
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
 
calibration
การปรับเทียบ การสอบเทียบ(มาตรฐาน)
วิธีการตรวจสอบหรือปรับความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวัดของเครื่องมือโดยเปรียบเทียบกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาตรฐานหรืออ้างอิง
Calibration curve
เส้นสอบเทียบ
เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับการดูดซึมหรือการส่องผ่านของแสง
Calibration drift
ความผันแปรก่อนปรับเทียบ
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัดของเครื่องมือที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการปรับเทียบ
calking
1)การตอกหมัน,การเทหมัน
2)วัสดุตอกหมัน,วัสดุเทหมัน
1)การเทหรืออัดตะกั่ว หมัน พลาสติกหรือวัตถุอื่นเข้าไปในข้อต่อเพื่อทำให้ไม่รั่ว
2)วัสดุที่ใช้ในการตอกหมัน บางครั้งสะกด caulking
calorie
แคลอรี
ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำหนุ่งกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียส
Calorific value
ค่าแคลอรี
ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเชือ้เพลิงหรือสารหนึ่งหน่วยถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ภายในสภาวะหนึ่ง มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม สำหรับเชื้อเพลิงของแข็งหรือของหลว และเป็นกิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับแก๊ส
calorimeter
แคลอรีมิเตอร์
เครื่องมือสำหรับวัดปริมาณความร้อนที่เกี่ยวข้อง เช่น ถูกดูดกลืน ถูกส่งผ่านไป ชนิดง่ายที่สุดทำด้วยภาชนะทองแดงรูปทรงกระบอก หรือทำด้วยวัตถุอื่นใดที่รู้ค่าความร้อน
Can bank
ธนาคารกระป๋อง
ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่ มักแยกประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก 
Can crusher
เครื่องบดบีบกระป๋อง
 
Can flattening
เครื่องบีบกระป๋อง
 
cap
1)ฝาครอบ
2)ชั้นคลุม,หลุมฝังกลบ
1)ข้อต่อสำหรับปิดปลายท่อ อาจเป็นเดือย หรือเกลียว หรือฝาครอบ
2)ชั้นของดินเหนียวหรือวัสดุอื่นที่ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ปูทับอยู่ด้านบนของหลุมฝังกลบ เพื่อป้องกันน้ำฝนไม่ให้ซึมลงไปในหลุมฝังกลบและทำให้มีน้ำชะขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด
capacity
ความจุ,วิสัยสามารถ,ขีดความสามารถ
 
Capacity factor
ปัจจัยขีดความสามารถ ปัจจัยความจุ
ช่วงเวลาที่เครื่องมือหรือโรงงานทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้(ในหนึ่งวัน)
Capacity shortage
การขาดความจุ การขาดขีดความสามารถ
 
Capillary action
แคพิลลารีแอคชั่น
การเคลื่อนตัวของน้ำในช่องว่างขนาดเล็กด้วยแรงโมเลกุล
Capillary capacity
ความจุแคพพิลลารี
ปริมาณน้ำที่คงสามารถเหลืออยู่อย่างถาวรได้ในดินโดยต้านแรงดึงดูดโลก
Capillary flow
การไหลแคพิลลารี
การเคลื่อนไหวของน้ำในทิศทางใดๆผ่านระบบฟิล์มที่ติดเชื่อมกันในเขตเติมอากาศ(zone of aeration)
Capillary fringe
เขตอิ่มตัวเหนือระดับน้ำใต้ดิน
เป็นบริเวณชั้นน้ำใต้ดินที่น้ำจะถูกดูดเก็บไว้ในระหว่างอณูของหินหรือตัวกลางที่มีลักษณะพรุนด้วยแรงดึงดูดอณู จุอยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน
Capillary suction
การดูดแคพิลลารี
กระบวนการที่น้ำยกระดับเหนือระดับน้ำใต้ดินเข้าไปอยู่ในช่องว่างของดินเนื่องจากแรงดึงแคพิลลารีระหว่างน้ำและอนุภาคดิน
Capillary tube
หลอดแคพิลลารี
ช่องว่างในพื้นดินที่มีพื้นที่ภายในขนาดเล็กมากและน้ำภายในช่องว่างจะขึ้นลงได้
 
footer