Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด F

คำศัพท์

คำแปล

ความหมาย

F/M

เอฟต่อเอ็ม

Food to microorganism ratio

Fabric filter

ผ้าใยกรอง(ฝุ่น),ตัวกรองแบบเส้นใย,ใยกรอง

อุปกรณืชนิดหนึ่งใช้ในการจับฝุ่นในอากาศมีลักษณะเป็นถุงกรองโดยใช้พัดลมดูดฝุ่นให้มาอยู่ในถุงกรอง  และอากาศสามารถทะลุผ่านถุงกรองนี้ออกไปได้

Facility  operator

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดำเนินงานหรือผู้รับจ้างเดินระบบบำบัดของเสีย

Factor

แฟคเตอร์/ปัจจัย

 

facultative

แฟคัลเททีฟ

อยู่ได้ทั้งสภาพมี/ไม่มีอากาศ  หรืออกซิเจนอิสระ

Facultative(stabilization)pond

บ่อแฟคัลเททีฟ,บ่อปรับเสถียรแบบแฟคัลเททีฟ

 

Facultative anaerobes

แฟคัลเททีฟแอนแอโรบ

จุลินทรีน์ที่สามารถเจริญเติบโตทั้งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจนจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถใช้สารประกอบอื่น เช่น ซัลเฟตหรือไนเตรทแทนการรับส่งอิเล็คตรอน

Fa[jvca8y]gmmuacultative bacteria

แฟคัลเททีฟแบคทีเรีย

แบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มี/ไม่มีออกซิเจนอิสระ

Facultative lagoon(pond)

สระแฟคัลเททีฟ,

สระหรือบ่อบำบัดที่ใช้อากาศในชั้นบน  และไร้อากาศในชั้นล่าง

fallout

การตก,การร่วง

การตกลงมาของฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่อยู่ในอากาศมายังพื้นโลก

False(filter)bottom

พื้น(กรอง)หลอก

พื้นรองรับตัวกลางกรองสำหรับถังกรอง เช่น  การปูแผ่นชั้นอิฐเหนือพื้นถังกกรอง

False negative rate

อัตราผิดพลาดเชิงบวก

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจากข้อสรุปที่ว่าน้ใต้ดินมีความสะอาด  เมื่อมันเป็นน้ำปนเปื้อน  ถือเป็นความน่าจะเป็นของการเกิดความคาดเคลื่อนประเภทที่1

Fanning plume

พลูมรูปใบพัด

ลักษณะการกระจายแบบหนึ่งของพลูมในแนวดิ่งจากปล่องควัน  มักเกิดในกรณีที่มีอินเวอร์ชั่นทั้งด้านบนและล่างของพลูม

FAS

เอฟเอเอส

Fixed activated sludge

Fat and oils

ไขและน้ำมัน,ไขมันต่างๆ

สารประกอบอินทรีย์ในธรรมชาติ  มีสะสมอยู่ในพืชและสัตว์  ไขกับน้ำมัน(ต่างกับน้ำมันแร่ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน) ต่างกันข้อหนึ่งคือจุดหลอมละลาย  คำว่าน้ำมันมักใช้หมายถึงน้ำมันที่เป็นของเหลวที่อุณภูมิ 20 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เรียกว่าไข

Fatty acid

กรดไขมัน

ประเภทหนึ่งของกรดคาร์บอกซิลิก

Fault spring

น้ำซับลอยเลื่อน

น้ำซับจากน้ำใต้ดินลึกๆมีกจะร้อนละเป็นน้ำแร่ไหลผ่านรอยเลื่อนลึกมาก  บางครั้งเรียกกันโดยรวมๆว่าบ่อน้ำร้อนหรือน้ำซับร้อน

fauna

สัตวชาติ,พรรณสัตว์

คำรวม  หมายถึง สัตว์ทั้งหมดในบริเวณหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่ง

Fecal coliform bacteria

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

เป็นแบคทีเรียที่พบในลำไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  สามารถตรวจพบในน้ำ  หรือในสลัดจ์ซึ่งใช้เป็นตัวชี้บ่งสภาพมลพิษแลละการปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดโรค

Fecal coliform

ฟีคัลโคลิฟอร์ม

Fecal coliform bacteria

Fecal streotococcus

ฟีคอลสเตร็ปโตค็อกคัส

เป็นสเตร็ปโตค็อกไคกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มของเอ็นเทอโรค็อกไคที่ปรากฎอยู่ในอุจจาระ

Feed stock

ส่วนบรรจุ(ไว้)ป้อน

ส่วนรองรับขยะเพื่อเตรียมไว้ป้อนเข้าสู่ระบบกำจัด เช่น เตาหรือโรงหมัก

Feeder

เครื่องป้อน(น้ำยา)

 

feedwater

น้ำป้อน

น้ำที่ป้อนเข้ากระบวนการหนึ่งๆ

fen

พลุดินด่าง

พื้นที่ชุ่มน้ำชนิดที่มีการตกตะกอนสะสมของซากไม้  มีสภาพเป็นกรดน้อยกว่าปลักโคลน  น้ำส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ำใต้ดินที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียม

fermentation

การหมัก

การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอนไซม์ของยีสต์; การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจนโดยปกติจะเป็นเพียงการเปลี่ยนสารอินทรีย์จากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ เช่น  จากแป้งไปเป็นแอลกอฮอล์  ผิดกับการย่อยที่จะเปลี่ยนรูปเลยไปเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ/หรือมีเทน

Fermentation drum

ถังหมักทรงกระบอก

อุปกรณ์รูปทรงกระบอกใช้ในการหมัก  โดยการนำของเสียมาหมัก  และควบคุมการเติมอากาศที่ใช้ ของเสียจะถูกหมุนไปอย่างช้าๆเป็นเวลาประมาณ 6 วัน ทำให้ของเสียถูกย่อยทางชีวภาพ

Fermentation tower

หอหมัก

 
footer