Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
แหล่งกำเนิดแร่

 แร่ หรือเรียกอีกอย่างว่า สินแร่ มายถึงธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชนิดสิ้นเปลืองที่นับวันจะมีจำนวนน้อยลงไปทุกที ส่วนประกอบทางเคมีและกายภาพที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย การอนุรักษ์แร่ธาตุ
     

      แหล่งกำเนิดแร่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
      1. แหล่งแร่ที่เป็นสาย มีอยู่ตามบริเวณภูเขา เกิดจากการเย็นตัวของหินอัคนี เช่นแร่โลหะจำพวกดีบุกทังสเตน สังกะสี ฯลฯ และแร่อโลหะจำพวกฟลูออไรด์ เป็นต้น
      2. แหล่งแร่ที่แรกตามหินชั้น เป็นแร่ที่เกิด การตกตะกอน หรือเกิดการทับถม แทรกอยู่ในชั้นของหินชั้น แร่ยิปซัม เกลือหิน ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น
      3. แหล่งแร่ที่เป็นก้อน เกิดจากการที่หินอัคนีผุพังทลาย ทำให้แร่ที่แทรกอยู่ในหินแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อย ถูกนำไปทับถมกัน
บริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่าลานแร่ เช่น ลานแร่ดีบุก ลานแร่พลวง เป็นต้น
 

ที่มา : http://wbc.msu.ac.th/ge/0299101/sommud/human03.html#

 
footer