Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
จังหวัด พิษณุโลก : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายดอกปีบ
ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ผ้าทอลายดอกปีบ เป็นผ้าทอที่คิดโดยกลุ่มชาวบ้านของจังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นผ้าทอที่ใช้
ไหมประดิษฐ์ ราคาจึงไม่สูงมากนัก สามารถตัดเย็บเพื่อสวมใส่ หรือซื้อไปเป็นของฝาก การดูแลรักษาง่าย สีไม่ตก ไม่หด เนื้อ
แน่น ทอได้สม่ำเสมอ และมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์สะดุดตา สวมใส่แล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นผ้าทอลายดอกปีบของจังหวัด
พิษณุโลก ดังนั้นมาถึงวันนี้ชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ต่างยอมรับผ้าทอลายดอกปีบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอก
ลักษณ์  ทำรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกกลุ่มผ้าทอ ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้า และเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก 
 Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ผ้าทอลายดอกปีบ" จังหวัดพิษณุโลก

 ผู้ผลิตและสินค้า(Producer & Products) ที่อยู่(Address) โทรศัพท์(Telephone)
1 กลุ่มทอผ้า  93 หมู่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 055 239513 
2 กลุ่มทอผ้าบ้านซำรัง 134 ซอย 3 หมู่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 08 6207 7500
3 กลุ่มทอผ้าวังขวัญ 18 ซอย 1 หมู่ 2 ถนนโคกสนั่น ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 08 1281 4340
4 กลุ่มทอผ้า 149 หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 08 9097 4859
5 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยม่วงหอม 124/2 หมู่ 11 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 055 293440, 08 1197 4283
6 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ 5 หมู่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 055 293245
7 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำรินสอง 329 หมู่ 25 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 08 7941 9575
8 กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน หมู่ 12 18 หมู่ 12 ตำบลท่าหมื่นราบ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 08 9565 9599, 08 1042 6727
9 กลุ่มชอบไหมไทย 85/1 ซอยบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 24 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 08 6119 7655
10 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ 13 ตำบลท่าหมื่นราบ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 08 98421276
 
footer