Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
จังหวัด สุราษฏร์ธานี : ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม

ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)

ไข่เป็ดของอำเภอไชยามีลักษณะพิเศษ คือ ไข่แดงเป็นมัน รสชาติอร่อย เป็นที่พอใจแก่ผู้บริโภค ดังนั้นชาวบ้านจึง
คิดหาวิธีที่จะทำให้เก็บไข่ไว้ได้นาน ระยะแรกใช้ไข่เป็ดดองกับเกลือ ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง นำมาต้มกินปรากฎว่าเค็ม
แต่ไม่อร่อย เก็บได้ไม่นาน ต่อมาได้นำไข่เป็ดไปฝังดินทรายริมทะเลประมาณ 15 วัน แล้วนำมาล้างต้มกิน มีรสชาติดี
ขึ้น แต่ขั้นตอนการผลิตยังไม่สะดวก หลังจากนั้นได้คิดหาวิธีการ ทำให้สามารถเก็บไว้ได้นาน สะดวกในการผลิตและ
ขนส่ง จึงใช้ดินเหนียวผสมเกลือป่าน นำมาพอกไข่เป็ด ผสมในอัตราส่วนพอเหมาะ คลุกขี้เถ้าเก็บไว้นานพอประมาณ
แล้วนำมาต้มกิน ปรากฎว่ารสชาติอร่อย ไข่แดงเป็นมัน จึงได้เรียกว่าไข่เค็ม แต่ข้อเสียของดินเหนียว คือไม่เกาะไข่
เพราะเป็นดินปนทราย พอกยาก ความเค็มของไข่ไม่สม่ำเสมอ จึงได้ใช้ดินจอมปลวกซึ่งมีอยู่มากในหมู่บ้าน เนื่องจาก
ดินจอมปลวกมีเนื้อดินเหนียว ละเอียด สามารถเกาะไข่ได้ดี และเชื่อว่าเป็นดินที่สะอาด เพราะอยู่สูงกว่าพื้นดินทั่วไป
ตั้งแต่นั้นมาจึงได้สูตรไข่เค็ม และขายได้ดีมาก ทำให้มีคนหันมาทำไข่เค็มเป็นจำนวนมาก และไดัพัฒนาจนเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป  

ผู้ผลิตและสินค้า(Producer & Products) ที่อยู่(Address) โทรศัพท์(Telephone)
จุติมาไข่เค็ม 132 หมู่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  077 431543, 08 1569 5220
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชนไชยา 64 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  08 1677 7693 
กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม 100 หมู่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  077 431721, 08 1978 4091 
กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไข่เค็มไชยา 47/1 หมู่ 6 บ้านปากด่าน ถนนสายเอเซีย ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 077 228504 
สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัด 132/8-9 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  077 441115, 08 1271 0077
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด สกต.สุราษฎร์ธานี 258 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 077 222663 
ไข่เค็มดองไอโอดีนรสใบเตย หมู่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 08 1677 1218
กลุ่มไข่เค็มศรีวิชัย หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130 077 491218
กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา 145/1 หมู่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 

 
footer