Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
สร้างบ้านให้ไส้เดือนดิน เสริมปัจจัยเกษตรอินทรีย์
ไส้เดือนดิน...จัดอยู่ใน Phylum Annelida ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นปล้องๆ มีเยื่อ Cuticle คลุมผิวหนังเพื่อใช้หายใจ มีหัวใจเทียม (pseudoheart) อยู่ระหว่างปล้องที่ 8-13
 
ส่วนปล้องที่ 14, 15, 16 ใช้สร้างปลอกหุ้มไข่ (Cocoon) ซึ่งมีได้ ทั้งไข่ และ อสุจิในตัวเดียวกัน... แต่ผสมพันธุ์กันในตัวเองไม่ได้ (เพราะเป็นกะเทย) มีเลือดสีแดงและเส้นประสาทที่บริเวณด้านท้อง Ventral nerve cord มีกึ๋น (Gizzard) ช่วยย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียออกทางรูผิวหนัง
 
อาศัยอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย แต่ในเมืองใหญ่ๆที่เป็นคอนกรีต พบได้บริเวณสวนหย่อมที่มีใบไม้ทับถมอยู่มากๆตามพื้นดินที่เป็น “กองขยะอินทรีย์” จากตลาดหรือในชุมชน
 
มันจะคืบคลานโดยชอนไชด้วยเดือยรอบๆปล้องไปตามซอกหลืบของเม็ดดินหากินเศษใบไม้และพืชผักเป็นอาหาร อีกทั้งยังกินซากสัตว์ทุกชนิดที่เน่าเปื่อย รวมทั้งแมลงและตัวอ่อนได้อีกด้วย จึงถูกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มองเห็นวงจรชีวิตของไส้เดือนดิน ที่ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบ เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดีขึ้น จึงนำมาใช้ในการย่อยสลายขยะจากหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถลดปริมาณขยะลงไปเป็นจำนวนมาก
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนขนาดย่อม...พร้อมกับถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนี้ให้กับองค์กรต่างๆ คือ โรงพยาบาลสันทราย, ศูนย์เรียนรู้อำเภอไชยปราการ, ตลาดสดเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการใช้...ไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่...ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของทางภาคเหนือจำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้ามาใช้ในกระบวนการกำจัดขยะอินทรีย์ทั้งโครงการฯให้กลายเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 
โดย มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้นำผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และการทำเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี มาวางจำหน่ายอีกด้วย
 
เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถือฤกษ์เปิด “บ้านไส้เดือน” จำนวน 6 หลัง พร้อมปล่อยไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่เข้าสู่โรงเรือนหลังใหม่ โดยมี  รศ.ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล...
 
หน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการศึกษาดูงาน “การกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน” กริ๊งกร๊างหา รศ.ดร.อานัฐ ได้ที่ 0-5387-3490 ต่อ 117 หรือ 08-9956-9830.
 
ไชยรัตน์ ส้มฉุน
ที่มา:http://www.azooga.com/content_detail.php?cno=697
 
footer