Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ .. : คุ้งกระเบน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ .. : คุ้งกระเบน
 ข้อมูลทั่วไป

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ หมู่ 7 ตำบลคลอดขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมด 36 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล โดยแบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม คือปลาเศรษฐกิจ, ปลาสวยงาม, ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก โดยเปิดบริการประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2544 ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2545

เปิดบริการ โดยไม่คิดมูลค่า
ทุกวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
ปิดบริการทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดราชการ จะเปิดให้บริการ และปิดบริการในวันถัดไป)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 039-369-216-8  โทรสาร 039-369-219
Email : kkbrdsc@chan.co.th

 ประวัติความเป็นมา

     เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษา ในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ดังกล่าว ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลว่า .."สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"

 วัตถุประสงค์

     ปัจจุบัน สถานการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำทะเลของไทยนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ การนำทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นมาใช้อย่างมากมายเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรักษาสภาวะสมดุลไว้ได้ ย่อมจะเกิดปัญหาในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ คือการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่บวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประชาชนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินขณะเข้าเยี่ยมชม

 
footer