Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป  
ระบบสืบค้น  

Website counter
เว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่เพื่อวางแผนและ กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง
เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงการใช้งาน และการแสดงผล
เพื่อให้เว็บไซด์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail: localadmin@environnet.in.th

พลังงาน
พลังงานสามารถแปรรูปไปเป็นงานได้ เช่น พลังงานความร้อน ทำให้น้ำกลายเป็นไอ และไอนี้ไปช่วยให้เครื่องจักรไอน้ำทำงานได้ พลังงานไฟฟ้าใช้ในการปั่นมอเตอร์ พลังงานอะตอมใช้ในการขับเคลื่อนเรือรบและเรือรบดำน้ำ... อ่านต่อ

สร้างบ้านให้ไส้เดือนดิน เสริมปัจจัยเกษตรอินทรีย์

ไส้เดือนดิน...จัดอยู่ใน Phylum Annelida ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นปล้องๆ มีเยื่อ Cuticle คลุมผิวหนังเพื่อใช้หายใจ มีหัวใจเทียม (pseudoheart) อ อ่านต่อ
นวัตกรรมใหม่...ทำปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ต้องพลิกกลับกอง

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ ไม่ต้องมีการเติมอากาศ อ่านต่อ
 
footer
สถานการณ์สำหรับผู้บริหาร สถานการณ์สำหรับประชาชน รวมสถานการณ์ท้องถิ่น