Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป  
ระบบสืบค้น  

Website counter
เว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่เพื่อวางแผนและ กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง
เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงการใช้งาน และการแสดงผล
เพื่อให้เว็บไซด์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail: localadmin@environnet.in.th
ทิ้งสารเคมีใกล้บ้านคนย่านปทุม
31 ตุลาคม 2557
ร้องเรียนว่า มีสารเคมีไม่ทราบชนิด ถูกทิ้งใกล้บ้านคน ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก เมื่อร้องเรียนไปย อ่านต่อ
อีกหนึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวความร้อนส่วนเกิน
31 ตุลาคม 2557
ในปัจจุบันความร้อนส่วนเกินจำนวนมากนั้นได้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งในขบวนการอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อ่านต่อ

พลังงานก๊าซชีวภาพ
พลังงานก๊าซชีวภาพ คือ พลังงานที่ได้จากก๊าซซึ่งเกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายอินทรีย์สาร เช่น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลสัตว์ อุจจาระและปัสสาวะ ตลอดจนขยะมูลฝอยโดยเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในสภาวะไร้ออกซิเจนอิสระ... อ่านต่อ

สส.เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ การันตีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป อ่านต่อ
ลดใช้ทรัพยากร...ลดโลกร้อน (ด้วย) ?ฉลากเขียว

ผลจากการเร่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๔๒ ทั่วโลกมีการผลิตขอ อ่านต่อ
 
footer
สถานการณ์สำหรับผู้บริหาร สถานการณ์สำหรับประชาชน รวมสถานการณ์ท้องถิ่น