Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป  
ระบบสืบค้น  

Website counter
เว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่เพื่อวางแผนและ กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง
เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงการใช้งาน และการแสดงผล
เพื่อให้เว็บไซด์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail: localadmin@environnet.in.th

วัฏจักรของน้ำ (water cycle)
วัฏจักรของน้ำ (water cycle) หรือชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า วัฏจักรของอุทกวิทยา (hydrologic cycle) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำระหว่าง ของเหลว ของแข็ง และ ก๊าซ. ในวัฏจักรของน้ำนี้ น้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับ จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิ้นสุด ภายในอาณาจักรของน้ำ (hydrosphere) เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ชั้นบรรยากาศ น้ำพื้นผิวดิน ผิวน้ำ น้ำใต้ดิน และ พืช. กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภทคือ การระเหยเป็นไอ (evaporation) , หยาดน้ำฟ้า (precipitation) , การซึม (infiltration) , และ การเกิดน้ำท่า (runoff). ... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำฐานข้อมูล Eco Market

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม เผยแพร่ และก อ่านต่อ
สส.เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ การันตีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป อ่านต่อ
 
footer
สถานการณ์สำหรับผู้บริหาร สถานการณ์สำหรับประชาชน รวมสถานการณ์ท้องถิ่น