Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
hit counter

  หัวเรื่อง :    หน้าที่ : / 388
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดริมฝั่งแม่นำมูลและแก่งสะพือ ประจำปี 2555
2555-08-08
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อสม. กรรมการชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดริมฝั่งแม่นำมูลและแก่งสะพือ ตามโครงการอุบลรักษ์สายนำเฉลิมพระเกียรติ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณแกงสะพือ โดยมี รองนายกเทศมนตรีฯ พัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน อ่านต่อ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแมปี 2557
2014-06-24
เทศบาลตำบลร้องกวาง ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่ โดยปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่
2013-10-25
เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ได้กรุณาตอบรับเข้าร่วมโครงการฯบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 50,000.- บาท อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2013-09-18
อ่านต่อ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ "ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน"
2013-09-05
เทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรึ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่? อ่านต่อ

โยธาแปดริ้ว ชี้เทหินทิ้งป้องชายฝั่งบ้านสองคลอง ต้องศึกษาผลกระทบ สวล.
2013-08-27
การเทหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบ้านสองคลอง ตามเสียงเรียกร้องชาวบ้านต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ และต้องทำให้ถูกกฎหมายก่อนของบประมาณ อ่านต่อ

พังงาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน-ปล่อยสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ?ราชินี?
2013-08-27
?โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวใส่ใจสิ่งแวดล้อม? เพื่อน้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 260 ต้น และปล่อยปลา จำนวน 200 ถุง อ่านต่อ

ร่วมปลูกป่าโกงกาง 1,000 ต้น บริเวณริมชายฝั่งเกาะสาหร่าย
2013-08-23
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม นำทัพ ทสม.สตูล ตะลุยปลูกป่า สร้างเครือข่ายรักษ์ทะเล ปกป้องสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง และยั่งยืน อ่านต่อ

 
footer