Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
โยธาแปดริ้ว ชี้เทหินทิ้งป้องชายฝั่งบ้านสองคลอง ต้องศึกษาผลกระทบ สวล.

โยธาธิการและผังเมืองแปดริ้ว ชี้การเทหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบ้านสองคลอง ตามเสียงเรียกร้องชาวบ้านต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ และต้องทำให้ถูกกฎหมายก่อนของบประมาณ

วันนี้ (23 ส.ค.) นายสุเมธ สาระอาภรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนสูญเสียแผ่นดินว่า ยังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา มีบางหมู่บ้านที่ต้องตกทะเลไป เช่น หมู่ 11 ต.สองคลอง และบางหมู่บ้านในหมู่ 2, 3, 9 และ 10 ชายฝั่งยาว 10.5 กิโลเมตร พื้นที่รวมกว่า 1,500 ไร่ ซึ่งแม้ชาวบ้านบางส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพยายามเทหินทิ้งลงสู่ทะเลเพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่นซัด แต่ก็ช่วยได้เพียงบางจุดเท่านั้น

สาเหตุเพราะยังขาดงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สองคลอง ได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลผ่านทางจังหวัด เพื่อสร้างแนวเขื่อนหินทิ้งตามเสียงเรียกร้องของชาวบ้าน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานช่างของภาครัฐ ได้เข้ามาทำการศึกษา และจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ

รวมถึงทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ทั้งใน จ.ฉะเชิงเทรา และจังหวัดข้างเคียง เช่น ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ เพื่อหาข้อสรุปว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมาหรือไม่ เพราะการจะสร้างเขื่อนเรียงหินทิ้งในทะเลต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

เนื่องจากแนวเขื่อนที่มีการศึกษา และเตรียมที่จะก่อสร้างอยู่ห่างจากชายฝั่งเกินกว่า 200 เมตร และต้องออกแบบจัดวางแนวเขื่อนเรียงหินว่าจะสร้างตรงจุดใดบ้าง และจุดใดควรเว้นช่องทางเดินน้ำ และการเดินเรือเข้าออกจากฝั่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และตรงใจชาวบ้านจึงต้องรอผลจากการศึกษาให้แน่ชัดก่อน


 
footer