Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
พังงาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน-ปล่อยสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ?ราชินี?

ข้าราชการท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 260 ต้น และปล่อยปลา จำนวน 200 ถุง ในหัวข้อโครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อน้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (23 ส.ค.) นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา ที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกหัวยาง หมู่ 4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายพีรเดช หลีน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย นายพงษ์วัฒน์ บุญโกย กำนันตำบลบางเตย หน่วยงานราชการ ประชาชน และนักเรียน จำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธีเพื่อทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 260 ต้น และปล่อยปลา จำนวน 200 ถุง

นายพีรเดช หลีน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเตยให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์วัฒน์ บุญโกย กำนันตำบลบางเตย เปิดเผยว่า การปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดพังงา และเทศบาลตำบลบางเตยติดต่อประสานงาน นอกจากสมาชิกครอบครัวได้ร่วมกับชุมชนให้ความสำคัญ และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง คือ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยรักษาป่าให้คงความสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล ทำให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า และทำประมงได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 
footer