Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลพนาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ประเด็น "One District One Best Practice (ODOB) อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี  878 อำเภอ" ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม


 
footer