Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ยูเครนเดินแผนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชุบชีวิตเมืองเชอร์โนบิล
กันยายน 2559
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติยังคงถูกทิ้งล้าง และเป็นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี อันตรายเกินไปไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ผู้นำของยูเครนจึงเกิดแนวคิดเปลี่ยนเชอร์โนบิลให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงเกือบเท่า 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยทีเดียว ทางภาครัฐบาลยูเครนได้นำเสนอโครงการดังกล่าวไปยังธนาคารต่างๆ ในการลงทุนทำโรงงาน โดยจะเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิต ทั้งแผงโซล่าเซลล์, ก๊าซชีวภาพ, ความร้อน, และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทั้งหมดนี้จะสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ กว่า 400 เมกะวัตต์ สำหรับใช้งานทั่วภูมิภาค ในปัจจุบันนี้ บริเวณรอบเมืองเชอร์โนบิลล้วนเป็นเขตหวงห้าม ซึ่งกินพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 386 ตารางไมล์ (1,000 ตารางกิโลเมตร) และทางผู้นำยูเครนได้เล็งพื้นที่เกือบ 15,000 เอเคอร์สำหรับที่จะนำมาก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งนับว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพราะที่ดินในเมืองเชอร์โนบิลต่างปนเปื้อนไปด้วยกัมตรังสี อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรใดๆทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ทางรัฐจึงตัดสินใจพัฒนาที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันเป็นอันตรายให้เป็นเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ ทั้งนี้ตลอดช่วง 30 ปีนับตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุเชอร์โนบิล ก็ได้มีการนำเสนอปรับพื้นที่ดังกล่าวมากมาย แต่แนวคิดดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด การสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเชอร์โนบิลครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนทัศนคติด้านภาพลักษณ์ของของเมืองเชอร์โนบิลไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงเขตหวงห้ามที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีโดยรอบอีกด้วย สามสิบปีหลังจากโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิล ก็ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้หลายทิศทาง และการสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตขึ้นใหม่ในรูปแบบเขตอุตสาหกรรมพิเศษ ย่อมสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีในเขตต้องห้ามทั้งหมด ดูเหมือนว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นี้จะดำเนินไปได้สวยเลยทีเดียว เพราะล่าสุดองค์กรEBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ก็เพิ่งจะมีการลงทุนงบประมาณกว่า 500 ล้าน เหรียญ สำหรับการสร้างหลังคาเหล็กเพื่อปิดผนึกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เก่าไม่ให้กัมตรังสีรั่วไหลออกมา รวมถึงเปิดเผยว่าทางองค์กรมีแนวโน้มที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเชอร์โนบิลอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของพลังงานแทน เพราะต้องจ้างวิศวกรรมหลายคนสำหรับโครงการนี้ ที่มา : www.energysavingmedia.com

 
footer