กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 1
  1. อ่านข้อกำหนดในการสมัครสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เมื่อท่านยอมรับในข้อกำหนดคลิกที่ ยอมรับ
  3. กรอกข้อมูลในการสมัคร ได้แก่ ชื่อเทศบาล ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ติดต่อพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์
  4. เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้น “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำเว็บไซต์ฯ จึงต้องขอใบยินยอมในการลงและเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน โดยท่านสามารถส่งเอกสารการยินยอมเผยแพร่ข้อมูลได้ที่
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น)
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Department of Environmental Quality Promotion , Ministry of Natural Resources and Environment)
ที่อยู่ เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หรือ fax: 02-2985634
ขั้นตอนที่ 2
  1. เมื่อท่านกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” จะจัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านระบุภายใน 7 วัน
  2. หลักจากที่ท่านสมัครสมาชิกแล้วเมื่อท่านได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ท่านต้องยืนยันการใช้งานระบบโดยการ login เข้าระบบและกรอกข้อมูลส่วนตัวของเทศบาลของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ข้อกำหนดและคุณสมบัติของการสมัครสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เป็นตัวแทนหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆโดยมีหนังสือยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ท่านได้ให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับองค์กรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากท่านจะอนุญาตให้ทำการนั้นได้
3. ท่านสามารถขอสำเนา แก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บไว้ได้
4. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ท่านต้องลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในคู่มือการใช้งาน (สามารถดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานได้เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว)
 

 
footer